Cykl edukacyjnych warsztatów recyklingowych dla szkół podstawowych

0

Warszawa

listopad 2014

 

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy program edukacyjnych warsztatów recyklingowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na warszawskim Bemowie. W trakcie trzech tygodni trwania zajęć, programem zostało objętych około 1.600 uczniów, 65 klas pierwszych, 9 szkół podstawowych. Efektem działań jest wzrost świadomości wśród dzieci w temacie wykorzystywania odpadów oraz odzysku materiałów przed wyrzuceniem do kosza, z zachowaniem zasad segregacji.

Podczas zajęć dzieci miały za zadanie stworzyć zabawki i gry z materiałów z odzysku, głównie odpadów opakowaniowych dostępnych w każdym domu. Część materiałów użytych podczas warsztatów została przyniesiona przez dzieci – celem było zaangażowanie uczestników w pozyskanie odpadów aby same zobaczyły jak wygląda cykl życia opakowania – funkcja w sklepie, w domu oraz przetwarzanie podczas zajęć. Temat i forma warsztatów został przyjęty przez uczestników z dużym entuzjazmem.
W programie była również prezentacja filmu  o recyklingu (efekt współpracy MPO i twórców RePlaz), mini wystawa upcyklingu oraz rozmowa o recyklingu. Efektem części praktycznej były własnoręcznie stworzone przez uczniów zabawki: między innymi domino z plastikowych nakrętek, kubeczki do gier zręcznościowych z plastikowych opakowań, kukiełki do teatrzyków.

UDOSTĘPNIJ